Modul Obrátkovost a stav skladu ke dni poskytuje informace o:

 • stavu skladu ke dni bez nutnosti skladové závěrky a jeho vyhodnocení dle časových dimenzí (den, týden, měsíc, rok)

 • době obratu a obrátkovosti zásob, které umožňuje včasně identifikovat pomaluobrátkové /ležáky/ a rychloobrátkové zboží a optimalizovat finance vázané v zásobách 

Data o obrátce jsou zobrazeny v souvislostech s dalšími informacemi - ukáže na jaké zásoby zaměřit pozornost, např. údaje o průměrné, maximální a minimální zásobě ve finančním a množstevním vyjádření, údaje o pohybu zásob, nákupních cenách.

Zásoby lze kategorizovat dle volitelných parametrů pomocí metody ABC. Ukazatele lze zobrazit za libovolné období a porovnávat s předchozím volitelným obdobím.

Přínosy řešení

 • Včasná identifikace „ležáků“ - méně financí vázaných v zásobách - v průměru o 20% - bez velkých ztrát a včas se zbavit nadbytečných zásob

 • Konkurenční výhoda – dodat vždy v termínu a neztratit zákazníka z důvodu, že zboží nebylo k dispozici

 • Lepší tržby - efektivnější plánování prodeje v souvislosti se skladovými možnostmi

 • Optimalizace nákladů - účinně stanovit budoucí pojistnou a optimální skladovou zásobu pomocí volitelných algoritmů

 • Úspora času při řízení skladů, nákupu a zodpovědných zaměstnanců za tyto agendy

 • Pohled v souvislostech a z různých úhlů ukáže na jaké zásoby zaměřit pozornost (metoda ABC, hodnota zásob, tržby, obrátkovost)

 • Návratnost investice s prvním spuštěním modulu
   

Technické vychytávky řešení

 • Nejpřesnější možný výpočet obrátkovosti – možnost volby průměrné evidenční zásoby za jednotlivé dny nebo průměrné zásoby v měrných jednotkách za jednotlivé dny. Tzn. obrátkovost není zkreslena výší marže nebo výkyvy v nákupních cenách (při stejné MJ).
   

  • Proč je potřeba přesný výpočet?

   • Výpočet průměrem (jiný typ výpočtu) neřekne, jestli je zboží rychlo a pomaluobrátkové
   • Zkreslené ukazatele vás budou stát peníze (nebudete tak efektivní)
   • Nezkreslený pohled na realitu
     

 • Nápočet stavů skladů a všech ukazatelů za zpracovávané období hromadně - možnost nastavení nočního nápočtu

 • Zobrazení stavu skladu včetně Souvisejících nákladů (např. dodatečně účtovaných položek na dopravu clo, apod.)

 • Zobrazení primárních dat jednotlivých pohybů příjmu a výdeje ze všech přehledů
   

 • Možnost sledovat kdy zásoba překročila optimální (resp. max) anebo klesla pod pojistnou zásobu (min) stavu skladu, popř. byla nulová, podklady pro plánování pojistné a optimální zásoby
   

 • Velké množství souvisejících ukazatelů – údaje o průměrné, maximální a minimální zásobě ve finančním a množstevním vyjádření, údaje o pohybu zásob, nákupních cenách, ukazatel v tzv. korunodnech (násobek zásob v Kč a počtu dní na skladě – při porovnání s minulým obdobím neocenitelný nástroj jak zjistit, zda firma váže více či méně financí v zásobách než v minulém období), atd.
   

 • Vývoj vybraných ukazatelů pohybu zásob a obrátkovosti v časové ose za dny, týdny, měsíce, čtvrtletí, roky

 • Zobrazení výpočtu dle jakéhokoliv atributu, který se váže ke stavu skladu (skladové položky, kmenové karty, sortimentní skupiny, skupiny karet, střediska, dodavatele, ext. Atribut)

 • Nápočet hodnot za volitelné období vč. klouzavého a porovnání dat s minulým obdobím
   

 • Zobrazení výsledků přímo v přehledech: skladové položky, kmenové karty, sortimentní skupiny, skupiny karet, střediska, dodavatel
   

 • Kategorizace zásob podle volitelných parametrů – metoda ABC (DEF..)
   

 • Pokročilé možnosti filtrace – např. eliminace vnitropodnikových převodek, výběr určitých skupin skladových položek, filtrace dodavatelů apod.
   

 • Nápočet stavů skladů a obrátkovosti a jejich zobrazení bez nutnosti skladové závěrky

 

Příklad přehledu v modulu Obrátkovost zásob a doba obratu:


Ukazatele obrátkovosti a pohybů stavu skladu lze zobrazit za zpracovávané období i za období minulé pro srovnání. Vedle obrátkovosti a doby obratu jsou evidovány počáteční a konečné stavy v evidenčních cenách (EC) a měrných jednotkách (MJ), dále průměrné stavy v EC a MJ, podílů jednotlivých karet na celkovém objemu a rozdělení zásob podle metody ABC – ukazatel finančního stavu ke konci období.

Možná interpretace výsledku karty 69701 Folie: Na počátku období byl stav nulový, během období narostl finanční stav zásoby tak, že se karta dostává do skupiny A z hlediska stavu zásob, obrátkovost je však poměrně nízká, dodací lhůta činí 10 dní, je potřeba prověřit oprávněnost velké zásoby – potenciál na snížení.


 Co o řešení řekli zákazníci – 1. Nejlevnější Barvy.cz s.r.o.

Před zavedením modulu Obrátkovost zásob se nám nedařilo systémově a komplexně identifikovat ležáky a zboží, které si zákazníci neodebrali. To vedlo k situacím, kdy bylo třeba se zbavit zásob za každou cenu, po delší době ležení bylo zboží často neprodejné a bylo třeba se jej zbavit za každou cenu. Po zavedení modulu Obrátkovost a stavy skladu ke dni je možné včas a přesně identifikovat nadbytečné zásoby. Ty jsou okamžitě prodávány v akci s menší marží, popř. vraceny dodavatelům výměnou za zajímavé produkty a umožňuje se bez velkých ztrát se takových nadbytečných zásob zbavit. Měsíčně jde o zásoby v hodnotě min. 50.000 kč. Návratnost investice řešení byla do jednoho měsíce. Nedovedu si představit jak bychom tyto záležitosti mohli řešit jinak než tímto modulem
Mariana Chomová, jednatelka společnosti 1. Nejlevnější Barvy.cz s.r.o.

 

Web používá cookies více informací.