Modul Obrátkovost a stav skladu ke dni poskytuje informace o:

 • stavu skladu ke dni bez nutnosti skladové závěrky a jeho vyhodnocení dle časových dimenzí (den, týden, měsíc, rok)

 • době obratu a obrátkovosti zásob, které umožňuje včasně identifikovat pomaluobrátkové /ležáky/ a rychloobrátkové zboží a optimalizovat finance vázané v zásobách 

Data o obrátce jsou zobrazeny v souvislostech s dalšími informacemi - ukáže na jaké zásoby zaměřit pozornost, např. údaje o průměrné, maximální a minimální zásobě ve finančním a množstevním vyjádření, údaje o pohybu zásob, nákupních cenách.

Zásoby lze kategorizovat dle volitelných parametrů pomocí metody ABC. Ukazatele lze zobrazit za libovolné období a porovnávat s předchozím volitelným obdobím.

Přínosy řešení

 • Včasná identifikace „ležáků“ - méně financí vázaných v zásobách - v průměru o 20% - bez velkých ztrát a včas se zbavit nadbytečných zásob

 • Konkurenční výhoda – dodat vždy v termínu a neztratit zákazníka z důvodu, že zboží nebylo k dispozici

 • Lepší tržby - efektivnější plánování prodeje v souvislosti se skladovými možnostmi

 • Optimalizace nákladů - účinně stanovit budoucí pojistnou a optimální skladovou zásobu pomocí volitelných algoritmů

 • Úspora času při řízení skladů, nákupu a zodpovědných zaměstnanců za tyto agendy

 • Pohled v souvislostech a z různých úhlů ukáže na jaké zásoby zaměřit pozornost (metoda ABC, hodnota zásob, tržby, obrátkovost)

 • Návratnost investice s prvním spuštěním modulu
   

Technické vychytávky řešení

 • Nejpřesnější možný výpočet obrátkovosti – možnost volby průměrné evidenční zásoby za jednotlivé dny nebo průměrné zásoby v měrných jednotkách za jednotlivé dny. Tzn. obrátkovost není zkreslena výší marže nebo výkyvy v nákupních cenách (při stejné MJ).
   

  • Proč je potřeba přesný výpočet?

   • Výpočet průměrem (jiný typ výpočtu) neřekne, jestli je zboží rychlo a pomaluobrátkové
   • Zkreslené ukazatele vás budou stát peníze (nebudete tak efektivní)
   • Nezkreslený pohled na realitu
     

 • Nápočet stavů skladů a všech ukazatelů za zpracovávané období hromadně - možnost nastavení nočního nápočtu

 • Zobrazení stavu skladu včetně Souvisejících nákladů (např. dodatečně účtovaných položek na dopravu clo, apod.)

 • Zobrazení primárních dat jednotlivých pohybů příjmu a výdeje ze všech přehledů
   

 • Možnost sledovat kdy zásoba překročila optimální (resp. max) anebo klesla pod pojistnou zásobu (min) stavu skladu, popř. byla nulová, podklady pro plánování pojistné a optimální zásoby
   

 • Velké množství souvisejících ukazatelů – údaje o průměrné, maximální a minimální zásobě ve finančním a množstevním vyjádření, údaje o pohybu zásob, nákupních cenách, ukazatel v tzv. korunodnech (násobek zásob v Kč a počtu dní na skladě – při porovnání s minulým obdobím neocenitelný nástroj jak zjistit, zda firma váže více či méně financí v zásobách než v minulém období), atd.
   

 • Vývoj vybraných ukazatelů pohybu zásob a obrátkovosti v časové ose za dny, týdny, měsíce, čtvrtletí, roky

 • Zobrazení výpočtu dle jakéhokoliv atributu, který se váže ke stavu skladu (skladové položky, kmenové karty, sortimentní skupiny, skupiny karet, střediska, dodavatele, ext. Atribut)

 • Nápočet hodnot za volitelné období vč. klouzavého a porovnání dat s minulým obdobím
   

 • Zobrazení výsledků přímo v přehledech: skladové položky, kmenové karty, sortimentní skupiny, skupiny karet, střediska, dodavatel
   

 • Kategorizace zásob podle volitelných parametrů – metoda ABC (DEF..)
   

 • Pokročilé možnosti filtrace – např. eliminace vnitropodnikových převodek, výběr určitých skupin skladových položek, filtrace dodavatelů apod.
   

 • Nápočet stavů skladů a obrátkovosti a jejich zobrazení bez nutnosti skladové závěrky

 

Příklad přehledu v modulu Obrátkovost zásob a doba obratu:


Ukazatele obrátkovosti a pohybů stavu skladu lze zobrazit za zpracovávané období i za období minulé pro srovnání. Vedle obrátkovosti a doby obratu jsou evidovány počáteční a konečné stavy v evidenčních cenách (EC) a měrných jednotkách (MJ), dále průměrné stavy v EC a MJ, podílů jednotlivých karet na celkovém objemu a rozdělení zásob podle metody ABC – ukazatel finančního stavu ke konci období.

Možná interpretace výsledku karty 69701 Folie: Na počátku období byl stav nulový, během období narostl finanční stav zásoby tak, že se karta dostává do skupiny A z hlediska stavu zásob, obrátkovost je však poměrně nízká, dodací lhůta činí 10 dní, je potřeba prověřit oprávněnost velké zásoby – potenciál na snížení.

 

 

Web používá cookies více informací.